ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Please select the requested exams

Συμφωνώ, ότι έχω διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα προσωπικά μου δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το AVENG Aviation Engineering Training Center. Αυτή η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση πρέπει να απευθύνεται γραπτώς στο AVENG Aviation Engineering Training Center. Σε περίπτωση ανάκλησης τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον. Εάν όχι, θα ισχύει απεριόριστα.

Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων.