Ενημέρωση Επαγγελματικής Κατάρτισης - Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

10 /05/2023

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, η AVENG συμμετείχε στο «Τριήμερο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.

Εκπρόσωποι της σχολής, μιλήσανε με μαθητές Λυκείου για το επάγγελμα του μηχανικού αεροσκαφών, τις τεράστιες ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας σε τεχνικό προσωπικό αλλά και τις εξαιρετικές απολαβές και προοπτικές του επαγγέλματος με στόχο να τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επιλέξουν οι μαθητές το μελλοντικό τους επάγγελμα με γνώση και ευθύνη.

Ευχαριστούμε θερμά τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, τη δυναμική αυτή κοινότητα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού για την πρόσκληση, την εξαιρετική οργάνωση και τη φιλοξενία

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδης