Με έγκριση της Α.Π.Α. επιπλέον ο χρόνος εξέτασης για σπουδαστές με μαθησιακές δυσκολίες

01/02/2024

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ότι η AVENG έχει λάβει την έγκριση της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας να επεκτείνει το χρόνο εξέτασης των σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες. Η AVENG έχει δεσμευτεί να ενθαρρύνει ένα περιβάλλον συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δίνοντάς τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους! Ένα ειλικρινές ευχαριστώ στην Α.Π.Α. για την υποστήριξή και τη συνεργασία τους ώστε να καταστεί δυνατό αυτό το επίτευγμα.

Students with learning disabilities